Tel:   +48 604 057 800        |       Fax:   +48 (61) 874 16 20

Tel:   +48 604 057 800  |  Fax:   +48 (61) 874 16 20

E-mail:   marketing@k2-stal.pl

EnglishDeutschPolski

Gwarantujemy atrakcyjne ceny i dopasowaną ofertę do potrzeb Klienta. Zadzwoń i sprawdź!

RODO i Polityka Cookies

Klauzula informacyjna rodo

Uprzejmie informujemy, że skorzystanie przez Państwa z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.k2-stal.pl wymaga przetwarzania danych osobowych, m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail, a także numeru IP.

Skorzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z koniecznością przedstawienia Państwu informacji wymaganych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K2 PAWEŁ KOWALSKI w Poznaniu, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, e-mail: pkowalski@k2-stal.pl

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu umożliwienia Państwu korzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej dla możliwości odczytu wysłanej wiadomości i odpowiedzi na nią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze Państwa danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

Państwa dane osobowe możemy udostępniać: podmiotom świadczącym obsługę informatyczną strony internetowej.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez 1 rok.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z formularza kontaktowego.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

DEFINICJE:
• Serwis – zbiór stron internetowych opublikowanych w domenie www.k2-stal.pl.
• Operator Serwisu – firma będąca właścicielem Serwisu.
• Użytkownik Serwisu – osoba przeglądająca zawartość Serwisu za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu K2 PAWEŁ KOWALSKI z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.