Lorem ipsum dolor sit amet, nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pręty żebrowane

Oferujemy sprzedaż Prętów żebrowanych

PRĘTY ZBROJENIOWE DO BETONU WALCOWANE NA GORĄCO

Walcowana na gorąco i walcowana na gorąco stal zbrojeniowa jest dostarczana w różnych długościach jako technicznie prosty pręt żebrowany, między innymi do zbrojenia budynków i mostów.

Dostarczamy

Stal zbrojeniową w prętach o średnicach 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32 i 40 mm. Dostarczamy stal w gatunkach wymachanych B500, B500SP, BST500S

Walcówkę żebrowaną gorącowalcowaną od Φ 8 , 10, 12, 14, 16 w kręgach

Dla przemysłu budowlanego realizujemy dostawy stali żebrowanej zimnowalcowanej uzyskiwanej w procesach przetwarzania walcówki gorącowalcowanej

Zobacz również