Lorem ipsum dolor sit amet, nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Walcówka Jakościowa

Dystrybuujemy walcówkę jakościową dla wyspecjalizowanych producentów łańcuchów, śrub, prętów ciągnionych i walcowanych. Zakres dostępnych średnic od fi 14 do 40.