Lorem ipsum dolor sit amet, nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ochrona środowiska

Polityka ochrony środowiska

Ochrona klimatu i środowiska są wyraźnymi i priorytetowymi celami korporacyjnymi Riva Stahl i całej Grupy Riva. W związku z tym nowoczesne i wydajne systemy zarządzania środowiskowegozostały wprowadzone już nie tylko w pracach niemieckich, a systemy te zapewniają wystarczające uwzględnienie interesów ochrony środowiska i klimatu, gwarantując ciągłą poprawę wydajności środowiskowej firm. W Niemczech systemy zarządzania środowiskowego są certyfikowane już od 10 lat zgodnie z ISO 14001 . Celem tych systemów zarządzania jest ciągła poprawa zgodności środowiskowej naszych zakładów i wytwarzanie naszych produktów minimalne zużycie zasobów i mniejsze obciążenie dla środowiska . Osiąga się to z jednej strony poprzez nowoczesne i wydajne zarządzanie energią, a z drugiej strony poprzez konkretne środki i konkretne inicjatywy o charakterze technicznym i organizacyjnym.